top of page
ecommerce delivery 3.jpeg

CONDITII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POSTALE

Autorizare ANCOM SC-CVP-14242 TCE WORDWIDE CURIER ROMANIA

SC TCE WORLDWIDE SERVICES SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Drumul Sabareni nr. 24-26, sector 6, inregistrat la Registrul Comertului, cu numarul J40/9876/2010 si cod fiscal 27528742, e-mail: international@tceholding.ro, website www.tceholding.ro, reprezentata de Flavian Fecioru pentru efectuarea serviciilor postale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile postale, aprobata prin Legea 187/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Deciziei presedintelui ANCOM nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generala privind furnizarea serviciilor postale.

1. Prevederi Generale

1.1. Prezentele Conditii Generale reprezinta termenii generali ai contractelor individuale incheiate intre SC TCE WORLDWIDE SERVICES SRL (denumita in continuare “TCE WORLDWIDE ” sau “Furnizorul”) si expeditorii avand ca obiect prestarea de catre Furnizor a serviciilor postale identificate la pct. 2.1.

1.2. Partile vor putea stabili, prin acordul lor, in conditiile speciale ale contractelor individuale pe care le vor incheia, orice alte clauze in legatura cu prestarea serviciilor postale mentionate la pct. 2.1, cu respectarea prevederilor legale imperative.

 

2. Aplicabilitatea Conditiilor Generale

2.1. Conditiile Generale se vor aplica urmatoarelor servicii postale furnizate de catre TCE WORLDWIDE:

• Pentru servicii incluse in sfera serviciului universal:

- Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterile postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenta, imprimate);

- Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv);

- Servicii constand in distribuirea coletelor postale internationale cu limite de greutate intre 10 kg si 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;

- Serviciul de trimitere recomandata avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenta, imprimate);

- Serviciul de trimitere cu valoare declarata avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenta, imprimate) sau colete postale interne si internationale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv), respectiv colete postale internationale cu limita de greutate intre 10 kg si 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia.

• Pentru serviciile postale neincluse in sfera serviciului universal:

- Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale in greutate mai mare de 2 kg (trimiteri de corespondenta, imprimate);

- Servicii de publicitate prin posta avand obiect trimiteri postale interne si internationale;

- Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne cu limite de greutate intre 10 kg si 50 kg (inclusiv);

- Servicii constand in colectarea, sortarea si transportul coletelor postale internationale cu limite de greutate intre 10 kg si 50 kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul Romaniei catre o adresa aflata in afara teritoriului acesteia;

- Servicii constand in distribuirea coletelor postale internationale cu limite de greutate intre 20 kg si 50 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;

- Serviciul “Contra ramburs”;

- Serviciul “Schimbare destinatie”;

- Serviciul “Livrare speciala”;

- Serviciul “Confirmare de primire”;

- Serviciul “Express”.

Felul trimiterilor postale: interne si internationale.

 

3. Contractul de furnizare al serviciilor postale

•Contractul individual intre expeditor sau integrator si furnizor se considera incheiat, fara a fi necesara intocmirea unui inscris, prin acceptarea de catre expeditor a ofertei furnizorului, in conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale stabilite de furnizor, la momentul acceptarii trimiterii postale in reteaua postala.

•Conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale pot fi consultate pe pagina web a furnizorului, precum si in orice punct de acces deservit de personal angajat sau contractat de furnizor.

•Orice alte clauze pot fi stabilite prin acordul partilor, cu sau fara intocmirea unui inscris in acest sens, cu respectarea prevederilor legale imperative.

•Momentul acceptarii trimiterii postale in reteaua postala este momentul preluarii trimiterii postale inregistrate sau neinregistrate de catre personalul angajat sau contractat al furnizorului.

•Momentul acceptarii trimiterii postale poate fi deasemeni depunerea trimiterii postale neinregistrate in birourile furnizorului sau unei persoane imputernicite a acestuia;

•Prin preluarea de catre personalul angajat sau contractat al furnizorului a trimiterii postale, furnizorul recunoaste respectarea de catre expeditor a conditiilor de acceptare a trimiterilor postale.

•Contractul individual intre expeditor sau integrator si furnizor inceteaza in unul din urmatoarele cazuri:

a) prin predarea trimiterii postale catre destinatar sau returnarea acesteia la expeditor;

b) prin acordul partilor;

c) la expirarea termenului de pastrare prevazut la art. 6.3;

d) prin imposibilitatea fortuita de executare, timp de 6 luni, a contractului;

e) prin denuntare unilaterala de catre furnizor ;

f) prin predarea catre expeditor a contravalorii bunului ce face obiectul serviciului contra ramburs;

g) prin predarea catre expeditor a dovezii privind livrarea catre destinatar a trimiterii postale care face obiectul serviciului confirmare de primire.

•Legea aplicabila contractului este legea romana.

 

4. Conditii de acceptare si predare a trimiterilor postale

4.1. Greutatile si dimensiunile maxime admise pentru trimiterile postale:

Greutatea maxima admisa pentru trimiterile postale este de 31 kg.

Dimensiunea cea mai mare admisa este de 2.5 metri.

Greutatea tarifara este cea mai mare dintre greutatea reala sau volumetrica la o trimitere postala, taxandu-se valoarea mai mare rotunjita la un kilogram intreg.

Greutatea volumetrica (in kg) a trimiterii se calculeaza dupa formula:

“latime (in cm.) inmultit cu lungime (in cm.) inmultit cu inaltime (in cm.) totul impartit la 5000”. Dimensiunile maxime ale fiecarui colet din trimitere nu trebuie sa depaseasca:

•0,9 х 0,9 х 0,9 m pentru pachet

•lungime pana la 3 m si diametru 0,2 m pentru trimiterile postale cu forma de rola sau cilindru.

Trimiteri postale cu dimensiuni care depasesc cele descrise pot fi preluate pentru furnizarea serviciului postal doar dupa verificarea prealabila a posibilitatii de preluare/manipulare/furnizare/ livrare a furnizorului. Aceasta depinde de felul trimiterii postale, adresa de preluare si adresa de livrare. Pretul pentru livrarea de astfel de trimiteri se negociaza suplimentar cu utilizatorul, in cazul in care nu este prevazut in Tarif inainte de preluarea trimiterii.

4.2. Modul de ambalare sau gradul de prelucrare a trimiterii postale:

Expeditorul va asigura ambalarea corespunzatoare, cu un invelis opac care sa nu permita vizualizarea continutului, a expedierilor inainte de preluarea acestora de catre TCE WORLDWIDE, in vederea evitarii deteriorarii sau distrugerii acestora si pentru a putea fi transportate si manipulate in conditiile normale stabilite de catre Furnizor. Expeditorul este in mod exclusiv responsabil pentru ambalarea corespunzatoare a expedierii si in consecinta singurul responsabil pentru viciile ascunse de ambalare care pot conduce la o deteriorare a continutului expedierii, TCE WORLDWIDE, fiind absolvit de orice responsabilitate cu privire la astfel de deteriorari.

Ambalajul si inchiderea trimiterilor trebuie sa fie adaptate volumului, greutatii si continutului acestora, astfel incat sa asigure protejarea acestora impotriva deteriorarii dar si a inviolabilitatii trimiterii postale.

Ambalajul trimiterilor postale nu trebui sa contina informatii ale unor expedieri anterioare (adrese, persoane, coduri postale, numere de telefon) sau coduri de bare sau puncte, de natura sa ingreuneze procesul de sortare, scanare si inregistrare a trimiterilor postale in facilitatile furnizorului.

4.3. Modul de completare a datelor de identificare si a adresei destinatarului/expeditorului

Pentru orice expediere, toate specificatiile cu privire la respectiva expediere cuprinse in scrisoarea de transport (awb) vor fi completate pe baza datelor furnizate de Expeditor. Scrisoarea de transport (awb) este document cu un numar unic, dupa modelul furnizorului, completat conform datelor furnizate de utilizator. Acest document poate sa fie pe suport de hartie sau in format electronic in sistemul informational al furnizorului. Numarul acestui document trebuie sa fie pus pe colet reprezentand element de identificare a trimiterii postale.

Semnarea de catre Expeditor a scrisorii de transport (awb) confirma specificatiile cuprinse inscrisoare de transport (awb) si atesta faptul ca Expeditorul isi asuma intreaga responsabilitate in cazul in care specificatiile sunt inexacte sau gresite etc. In toate cazurile in care legislatia o cere, Expeditorul va furniza catre TCE WORLDWIDE sau catre reprezentantii acestuia informatii corecte si complete referitoare la bunurile expediate. Deasemenea, expeditorul va pune la dispozitia TCE WORLDWIDE numele si adresa completa si corecta a destinatarului, mentionand, totodata, in cazul in care exista, numele si numarul de telefon al persoanei de contact si/sau al altei persoane autorizate sa ridice corespondenta in numele destinatarului. La trimiterile cu serviciul contra ramburs este obligatoriu sa fie completate si datele expeditorului conform cerintelor de mai sus, mentionand clar si valoarea rambursului care urmeaza a fi incasat de catre Furnizor.

Semnaturile pot fi:

1. Semnatura autografa aplicata pe exemplarul de hartie al documentelor;

2. Semnatura electronica, aplicata pe varianta electronica а documentelor, fara a fi necesara tiparirea acestora pe suport de hartie.

4.4. Numarul minim de trimiteri postale care pot face obiectul serviciului postal este 1 (unu), cu exceptia serviciului de publicitate prin posta unde numarul minim este de 500 de trimiteri.

4.5. Trimiteri postale ce pot fi refuzate la colectare

Sunt excluse de la colectare, sortare, transport si livrare: trimiterile postale constand in bunuri al caror transport este interzis prin dispozitiile legale in vigoare, fie chiar si numai pentru o portiune din parcurs, trimiterile postale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum si trimiterile postale constand in bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri daca se depun neambalate sau cu ambalaj care permite vizualizarea continutului, arme, munitii, stupefiante, substante toxice, inflamabile sau bunuri interzise prin lege, ori pentru al caror transport este nevoie de autorizari speciale.

 

4.6. Limita maxima a rambursului, respectiv a valorii declarate

a. pentru serviciul Contra Ramburs limita maxima de acceptare la expediere a trimiterii postale este de 4.999 Ron.

b. pentru serviciul valoare declarata, limita maxima de acceptare la expediere a trimiterii postale este de 20.000 Ron.

4.7. Moneda (admisa) in care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani in cazul serviciului Contra ramburs este RON.

4.8. Zona in care se desfasoara serviciile postale

TCE WORLDWIDE asigura livrarea trimiterilor postale pe intreg teritoriul Romaniei precum si in spatiul Intracomunitar prin intermediul sistemului propriu de distributie sau prin intermediul oricarei forme contractate de TCE WORLDWIDE SERVICES.

4.9. Dovada identitatii/calitatii de reprezentant al expeditorului/destinatarului a persoanei care depune/ridica trimiterea postala la punctul de acces/contact deservit de personal.

• Dovada identitatii/calitatii de reprezentant al expeditorului care depune trimiterea postala la punctul de acces deservit de personal angajat sau contractat al Furnizorului este actul de identitate.

• Dovada identitatii/calitatii de reprezentant al destinatarului care preia trimiterea postala de la punctul de contact deservit de personal de personal angajat sau contractat al Furnizorului este actul de identitate.

4.10. Modalitatile de plata a serviciului postal.

Preturile serviciilor postale prestate de catre Furnizor sunt stabilite de catre acesta in Tariful propriu sau vor fi agreate cu Expeditorul si mentionate expres in conditiile speciale ale contractului individual incheiat cu Expeditorul. Preturile stabilite in conditiile speciale ale contractului individual nu vor putea depasi nivelul celor indicate in Tariful propriu. Plata serviciilor postale efectuate de TCE WORLDWIDE se poate efectua atat de catre Expeditor cat si de catre Destinatar sau Tert in numerar sau prin transfer bancar, in conditiile si termenii stabiliti de Furnizor cu Utilizatorul.

Secretul trimiterilor postale este inviolabil, retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale fiind permisa numai in conditiile legii.

4.11. TCE WORLDWIDE furnizează serviciul de trimitere recomandată ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

Expeditorul poate solicita eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar în termen de 9 luni de la data depunerii acesteia în rețeaua TCE WORLDWIDE Furnizorul are obligația de a transmite expeditorului dovada respectivă în termen de maxim 30 zile de la data solicitării, printr-o metodă agreată (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

4.12. TCE WORLDWIDE furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoare declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale.

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, TCE WORLDWIDE având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 30 zile de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

 

5. Conditii de calitate

TCE WORLDWIDE are obligatia de a respecta standardele de calitate prevazute de lege pentru serviciile din sfera serviciului pe care intentioneaza sa le presteze, in masura in care indeplinirea acestor obligatii nu este impiedicata de cazuri de forta majora, caz fortuit ori din vina Expeditorului si/sau Destinatarului. Astfel:

•TCE WORLDWIDE are obligatia de a asigura livrarea la Destinatari in termenele prevazute pentru fiecare serviciu in parte.

•TCE WORLDWIDE asigura livrarea expedierilor in conditii optime.

•Standardele de calitate pentru serviciile postale avand ca obiect trimiteri postale interne si trimiteri postale intracomunitare se publica pe pagina de internet a Furnizorului.

5.1 Timpii de livrare

5.1.1 Pentru toate serviciile postale, mai putin serviciul Express:

a) Pentru expedierile interne timpii de livrare sunt de:

– 1 zi lucratoare in aceeasi localitate;

– 2 zile lucratoare intre resedintele de judet si intrajudetean;

– 3 zile lucratoare intre oricare alte localitati;

b) Pentru expedierile internationale timpii de livrare sunt de:

– 10 zile lucratoare pentru destinatiile intracomunitare;

5.1.2 In cazul serviciului Express se stabilesc urmatorii timpi de livrare:

a) Pentru expedierile interne timpii de livrare sunt de:

– 12 ore in cadrul aceleiasi localitati;

– 24 de ore pentru livrarile intrajudetene sau intre resedintele de judet

– 36 de ore intre oricare alte doua localitati de pe teritoriul Romaniei.

Programul in care pot fi preluate trimiterile postale interne care fac obiectul serviciului Express, este de luni pana joi, între orele 8.00 şi 14.00.

b) Pentru expedierile internationale, timpul cat trimiterea postala se afla pe teritoriul Romaniei, nu poate depasi limitele prevazute la 5.1.2 litera a).

In cazul expedierilor internationale, timpul cat trimiterea postala se afla in afara teritoriului Romaniei, nu poate depasi 120 ore.

In cazul depasirii acestor timpi de livrare, TCE WORLDWIDE raspunde fata de utilizator prin restituirea unui procent de 20% per fiecare 6 ore de intarziere.

5.1.3 Termenul de returnare catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterilor postale interne si internationale, care fac obiectul serviciului confirmare de primire este de 2 zile lucratoare de la data predarii trimiterii la destinatar.

5.1.4 Termenul de returnare catre expeditor a contravalorii trimiterilor postale interne si internationale, care fac obiectul serviciului Contra Ramburs, este de 3 zile lucratoare de la data predarii trimiterii postale la destinatar.

5.2. Raspunderea furnizorului

5.2.1. TCE WORLDWIDE raspunde pentru expedierile trimise prin serviciile indicate la art. 2.1. In cazul in care livrarile nu sunt facute in termenul declarat, din cauze imputabile lui, TCE WORLDWIDE va despagubi clientul prin returnarea tarifului incasat sau livrarea gratuita a trimiterii, dupa caz. Furnizorul nu-si asuma raspunderea cu privire la livrarile efectuate cu intarziere din cauze neimputabile Furnizorului sau datorita aparitiei unor cazuri de forta majora, cazuri fortuite etc.

TCE WORLDWIDE va raspunde fata de Expeditor, in legatura cu expedierile acestuia, cu exceptiile indicate mai sus, dupa cum urmeaza:

a) in caz de pierdere, furt sau distrugere totala:

1.cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoaredeclarata, inclusiv daca respectiva trimitere postala face sau nu face obiectul unui serviciu contra ramburs;

2.cu valoarea rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu contra ramburs fara valoaredeclarata;

3.cu suma reprezentand de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu detrimitere cu valoare declarata sau unui serviciu contra ramburs;

b) in caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare:

1.cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata ori cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsadin valoarea declarata, pentru trimiterile postale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

2.cu suma reprezentand de 5 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare atrimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

c) in cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, furnizorul de servicii postale raspunde cuintreaga valoare a rambursului pentru situatia in care nu a restituit expeditorului intreaga valoare a acestuia sau cu diferenta corespunzatoare pana la valoarea integrala a acestuia, in cazul in care rambursul a fost incasat partial de la destinatar.

La sumele prevazute la punctul 5.2.1. lit. a) si b) se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.

In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

In afara despagubirilor prevazute la punctul 5.2.1. lit. a), se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale.

In cazul neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.

In cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrate, confirmata in scris de catre destinatar, furnizorul de serviciu postal are obligatia intocmirii si punerii la dispozitia expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

5.2.2. Furnizorul de servicii postale este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii:

•paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

•trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;

•paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

5.2.3. TCE WORLDWIDE raspunde pentru trimiterile postale internationale in conformitate cu prevederile acordurilor internationale din domeniul postal la care Romania este parte, exceptie facand cazurile in care nu exista astfel de acorduri internationale, situatie in care va raspunde corespunzator legislatiei nationale aplicabila trimiterilor postale interne.

 

6. Predarea trimiterilor postale. Termeni de pastrare a trimiterilor postale.

6.1. Predarea trimiterilor postale se realizeaza in modurile prevazute de legislatia aplicabila, cu urmatoarele precizari:

a) partile sunt de acord ca acestea vor fi inmanate destinatarului personal la adresa acestuia sau in unul din punctele de contact ale furnizorului, in situatia in care acest lucru nu este posibil, unei persoane autorizate sa primeasca trimiterea postala. Livrarea catre persoana autorizata va fi mentionata in scrisoarea de transport (awb);

b) daca destinatarul refuza sa primeasca trimiterea si/sau sa semneze de primire, aceasta circumstanta va fi indicata de catre Furnizor in scrisoarea de transport (awb);

6.2. Cu exceptia serviciului Express si a serviciului Livrare speciala, in cazul ca trimiterea postala nu poate fi predata destinatarului, acesta va fi avizat, iar trimiterea postala in cauza va fi pastrata la punctul de contact al Furnizorului, in vederea predarii catre destinatar, pentru o perioada de 7 zile de la data avizarii. Orice trimitere care nu poate fi predata destinatarului din una dintre cauzele prevazute de lege, va fi returnata la adresa expeditorului, pe cheltuiala acestuia, in termen de 30 zile de la data expirarii perioadei avizate sau a incercarii de livrare, dupa caz.

6.3. Dupa expirarea unui termen de 9 luni de la data depunerii trimiterii postale si care reprezinta termenul de pastrare al trimiterilor postale care nu au putut fi predate destinatarului si nici returnate Expeditorului, trimiterile postale nerevendicate trec din proprietatea Expeditorului in proprietatea Furnizorului. Furnizorul are dreptul de a stabili tarife suplimentare pentru pastrarea trimiterii postale la dispozitia Expeditorului sau Destinatarului in punctele sale de acces, cu exceptia perioadei avizate. Dupa expirarea termenului de pastrare, Furnizorul va putea, de asemenea, sa distruga trimiterea postala, cu informarea prealabila a Expeditorului, daca aceasta este posibila. Furnizorul va intocmi un proces verbal de distrugere a bunurilor care va fi pus la dispozitia expeditorului la cerere, reprezentand descarcarea din gestiunea Furnizorului a trimiterii postale;

6.4. Furnizorul are dreptul de a refuza predarea catre Destinatar a trimiterii postale in cazurile prevazute de legislatia aplicabila si/sau in deciziile autoritatilor de monitorizare competente. Raspunderea pentru continutul expedierii depuse inchise revine numai Expeditorului, in conditiile prevazute de lege;

6.5. Furnizorul poate distruge trimiterea postala care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale, cu informarea expeditorului, daca aceasta este posibila. In acest caz contractul inceteaza prin denuntare unilaterala de catre furnizor. Sarcina probei revine furnizorului.

 

7. Mecanismul de solutionare a reclamatiilor

7.1. Reclamatia poate fi introdusa atat de Expeditor, cat si de catre Destinatar.

Reclamatia se va putea depune personal sau transmite prin posta, cu confirmare de primire, la oricare din sediile TCE WORLDWIDE, prin e-mail la adresa international@tceholding.ro sau telefonic la numarul 0726333332, cu privire la serviciile postale prestate de Furnizor. Reclamantului i se comunica numarul sub care a fost inregistrata Reclamatia prin aceeasi modalitate prin care a fost transmisa de catre utilizator sau prin modalitatea solicitata in mod expres de acesta in cuprinsul reclamatiei, de exemplu: prin inmanarea numarului de inregistrare, in cazul in care reclamatia a fost depusa personal, prin semnarea confirmarii de primire, in cazul reclamatiei printr-un serviciu postal cu confirmare de primire sau prin comunicarea numarului de inregistrare prin sms/e-mail catre numarul de telefon/adresa de e-mail de la care s-a primit reclamatia.

In cazul reclamatiei depuse personal, se va proceda dupa cum urmeaza:

a. in cazul in care este persoana fizica, reclamatia va fi depusa personal de catre utilizator sau de o alta persoana imputernicita in mod expres de utilizator;

b. in cazul unei persoane juridice, de catre reprezentantul legal al respectivei persoane juridice ori de catre alta persoana imputernicita expres in acest sens de catre reprezentantul legal.

In acest caz se va comunica Reclamantului numarul de inregistrare al Reclamatiei pe loc.

Reclamatiile se fac individual, pentru fiecare trimitere postala in parte, nu cumulat, pe numar de colete, chiar daca acestea apartin aceluiasi utilizator.

Reclamatiile trebuie sa indice adresa postala fizica sau email-ul la care petentul doreste sa ii fie transmis raspunsul TCE WORLDWIDE, intrucat TCE WORLDWIDE va raspunde reclamatiei depuse de utilizator, in scris, la adresa fizica sau email-ul mentionat de acesta in reclamatie.

 

7.2. Termenul de introducere a reclamatiei. Termenul de solutionare a reclamatiei.

7.2.1 Termenul de depunere a reclamatiei este de 6 (sase) luni de la data depunerii expedierii.

Pentru orice reclamatie depusa de catre Expeditor sau Destinatar se va intocmi o comisie formata din 2 membri, care va analiza dovezile depuse de Expeditor sau Destinatar. Sunt acceptate ca dovezi: copii ale inscrisurilor insusite prin semnatura atat de catre Furnizor cat si de Utilizator, procese verbale de predare-primire incheiate intre TCE WORLDWIDE, funizorii sau subcontractorii acestuia si Expeditor sau Destinatar, precum si orice alte dovezi care vor fi apreciate de catre Comisie ca pot conduce la rezolvarea reclamatiei.

7.2.2 Termenul de solutionare a oricarei reclamatii este de maxim 3(trei) luni de la data depunerii reclamatiei.

In cazul in care o reclamatie este considerata intemeiata, termenul in care poate fi rambursat sau compensat un prejudiciu este de maxim 35 de zile pentru serviciile postale incluse in sfera serviciului universal, respectiv de maxim 75 de zile pentru serviciile postale neincluse in sfera serviciului universal, termen calculat de la data solutionarii reclamatiei, fara a se depasi insa termenul de 3 luni mentionat mai sus.

 

Plata prejudiciului se poate face numerar la sediul TCE WORLDWIDE sau prin transfer bancar in contul utilizatorului indreptatit, in functie de preferinta acestuia.

Furnizorul de servicii postale care a preluat trimiterea postala raspunde fata de utilizator pentru paguba pricinuita, daca aceste imprejurari au survenit intre momentul depunerii trimiterii si momentul livrarii la Destinatar.

 

TCE WORLDWIDE SERVICES SRL

Fecioru Flavian Mihai                                                              Bucuresti 2022

Termeni si  conditii de transport: Features

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
PROTECTIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica noastră de confidențialitate nu se aplică informațiilor colectate de pe orice site terț care poate avea un link către sau este accesibil de pe Site-urile noastre.

Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează pentru a înțelege politicile și practicile noastre cu privire la informațiile dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.

 

Informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră

Colectăm mai multe tipuri de informații de la și despre utilizatorii Site-urilor noastre, inclusiv, de exemplu:

 • informații pe care le colectăm când navigați pe Site-urile noastre, inclusiv adrese IP, cookie-uri și web beacon-uri;

 • nume și prenume, detalii de contact, înregistrări și copii ale corespondenței (inclusiv adrese de e-mail), în cazul în care ne contactați și accesați online serviciile TCE CURIER

 

Detalii de utilizare, adrese IP, cookie-uri și alte tehnologii

 • Detalii de utilizare și adrese IP. Putem colecta informații statistice cu privire la echipamentele, acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor Site-urilor noastre. Aceste informații derivă din vizita și navigarea dumneavoastră pe Site. Informațiile pot include, de exemplu: (a) trafic, date privind jurnale și alte date de comunicare; (b) informații cu privire la resursele pe care le accesați; și (c) informații cu privire la computerul și conexiunea dumneavoastră la internet (de exemplu, inclusiv adresa dumneavoastră IP, sistemul de operare și tipul de browser), pentru administrarea sistemului;

 • Cookie-uri.Putem obține informații referitoare la utilizarea generală a internetului de către dumneavoastră utilizând cookie-uri. Un cookie este un mic fișier stocat pe hard drive-ul computerului dumneavoastră. Utilizarea cookie-urilor ne ajută să ne îmbunătățim Site-urile și să oferim un serviciu mai bun și mai personalizat, ceea ce ne permite să:

  • estimăm dimensiunea publicului și tiparele de utilizare;

  • stocăm informații referitoare la preferințele dumneavoastră, ceea ce ne permite să ne personalizăm Site-urile în conformitate cu interesele dumneavoastră individuale;

  • să vă recunoaștem atunci când reveniți pe Site-urile noastre.

Puteți refuza să acceptați cookie-uri prin activarea setării corespunzătoare de pe browserul dumneavoastră. Dacă selectați această setare, este posibil să nu aveți acces la anumite părți ale Site-urilor noastre. Dacă nu ați ajustat setarea browserului dumneavoastră astfel încât să refuze cookie-urile, sistemul dumneavoastră va continua să accepte cookie-uri atunci când vă direcționați browserul către Site-urile noastre. Vă rugăm să vă referiți în continuare la Politica de utilizare Cookies.

 

 • Beacon-uri web. Unele pagini ale Site-urilor pot conține imagini electronice cunoscute drept beacon-uri web (denumite și gif-uri cu un singur pixel). Beacon-urile web permit Companiei să colecteze anumite informații în legătură cu utilizatorii Site-ului, inclusiv, de exemplu, numărul de utilizatori care accesează fiecare pagina web, date privind traficul, date privind jurnale și alte date de comunicare, informații în legătura cu accesul la resurse și informații referitoare la computerul și conexiunea la internet a utilizatorului (inclusiv adrese IP, sisteme de operare și tipul de browser). Beacon-urile web nu sunt utilizate pentru a vă accesa informațiile cu caracter personal de pe Site, ci sunt utilizate doar pentru a compila statistici agregate privind utilizarea Site-ului și pentru a verifica integritatea sistemului și a serverului.

 

Utilizarea informațiilor

Utilizăm informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră sau pe care ni le furnizați dumneavoastră, inclusiv informații cu caracter personal, în următoarele scopuri:

 • pentru a ne prezenta Site-urile și conținutul acestuia într-un mod adecvat și eficient pentru dumneavoastră și computerul dumneavoastră;

 • pentru a vă furniza informațiile pe care ni le solicitați;

 • pentru a vă informa despre noile noastre servicii și produse, sau despre modificările aduse acestora, inclusiv direct marketing;

 • compilarea de statistici privind utilizatorii;

 • securitatea și îmbunătățirea Site-urilor noastre.

 

Divulgarea informațiilor dumneavoastră

Putem divulga informațiile cu caracter personal pe care le obținem prin intermediul acestor Site-uri către terți pentru:

 • a respecta o hotărâre judecătorească sau altă obligație juridică;

 • a executa sau a aplica Condițiile noastre de utilizare și alte acorduri;

 • a proteja drepturile și bunurile Companiei și a afiliaților acesteia. Aceasta include schimbul de informații în scopul protejării împotriva fraudei și al reducerii riscului de credit.

Din păcate, transmiterea de informații prin intermediul internetului nu este niciodată 100% sigură. Cu toate că facem tot posibilul pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal, nu putem garanta securitatea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal transmise către Site-urilor noastre. Orice transmitere de informații cu caracter personal implică asumarea din partea dumneavoastră.

 

Drepturile de care beneficiați în legătura cu procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:

 • posibilitatea să obțineți de la Companie, la cerere și în mod gratuit, confirmarea ca datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate de către noi, precum și detalii în legătură cu această procesare. Cererea poate fi depusă fără niciun cost doar o dată pe an;

 • dreptul de a rectifica, actualiza, bloca sau de a transforma in date anonime datele a caror prelucrare nu este conforma legii, in special datele incomplete sau inexacte;

 • dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

 • dreptul de a vă opune în mod gratuit și fără nicio justificare la procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pentru marketing direct, în numele operatorilor de date sau în numele unui terț sau să dezvăluim datele dumneavoastră în acest scop;

 • dreptul de a contesta deciziile luate exclusiv pe baza unor prelucrări de date efectuate prin mijloace automatizate și care produc consecințe juridice în ceea ce vă privește.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteți depune o cerere, semnată și datată la următoarea adresă de email: salesint@tceholding.ro  sau la adresa de e-mail a Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO): drp@tceholding.ro .

Durata stocării

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp necesară pentru scopurile indicate în secțiunea „Utilizarea informațiilor”, dar nu mai mult de 5 3 ani. După ce datele nu vor mai fi necesare pentru aceste scopuri, urmează a fi (i) distruse, (ii) transferate către un alt operator de date cu caracter personal, sub condiția ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în limite și scopuri similare cu cele agreate inițial sau (iii) transformate în date anonime și păstrate exclusiv pentru scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică.

Modificări aduse Politicii noastre de confidențialitate

Politica noastră este să postăm orice modificări pe care le aducem Politicii noastre de confidențialitate pe această pagină. Data ultimei revizuiri a Politicii noastre de confidențialitate este menționată în partea de sus a paginii. În măsura în care vom aduce modificări semnificative acestei Politici de confidențialitate, în special cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom solicita să reînnoiți acordul cu privire la prezentele Condiții de utilizare înainte ca aceste modificări să se aplice efectiv.

 Sesizări cu privire la Confidențialitate

În măsura în care aveți orice îngrijorare cu privire la confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le procesăm, sau doriți să efectuați o reclamație legată de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO): drp@tceholding.ro.

.

Vă vom contacta pentru a confirma primirea emailului dumneavoastră. După primirea emailului dumneavoastră, vom investiga îngrijorarea sau reclamația transmisă și vom depune toate eforturile să vă furnizăm răspunsul nostru într-o durată de timp rezonabilă.

Date de contact

Pentru a transmite întrebări sau comentarii legate de Politica noastră de confidențialitate și practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de pe site sau la adresa de e-mail a Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO): drp@tceholding.ro .

CERTIFICARI DE CALITATE TCE CURIER

certificat iso curierat national international tce
cerifica rina curierat national international
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
CERTIFICARI

livrare prin posta national international

trimitere ieftin plic colet prin posta
posta national international plicuri si colete

pret plic colet posta

trimite plic colet prin posta national international

tarif plic colet posta

trimite plic colet ieftin prin posta national international

pret plic colet posta sua

trimitere plic colet in strainatate prin posta

posta national international

expediere plic colet prin posta romania si strainatate

preturi plic colet prin posta

cum trimit prin posta plic colet

bottom of page